Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. aiy

G A/Dl CHILI*

Kom, leen my uw Lantaarn; ik wil in de Stal eens naar myn Ruin zien. •

1 Voerman.

Hot zagt, bid ik u, ik weet wel andre kneepen, die twee van zulke wel kunnen opweegen. geloof my.

G ad schill.

Kom, licht dan eens.

2 Voerman.

Ei, ei, meent gy dat? — Leen my uw Lantaarn zegt hy — waaragtig ' loop eerft aan de galg!

Gadschill. Hoor eens , Vriendje ; ora welke tyd denkt gy wel in London te zyn t

i Voerman. Tydig genoeg , om by 't licht te bed te gaan, dat moetgy gelooven—Kom, Buurjonkers, Muggen , wy zuiien de Heeren wekken ; zy willen met gezelfchap weg, want zy hebban veel gepak.

DERDE TOONEEL.

Gadschill, een Oppasser.

Gadschill. Hs! kom hier Oppairer.

Oppasser. By de hand, zegt de Beurzefnyder. (y)

Gai>

(y) E'n gemeenzaam fpreekwoord, dat ook by an> dere Scbryvers van dien tyd, in gemeene redenen, dikmaals tooi komt.

SlEEVENS. ,i

O 5

Sluiten