Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. aia

Stil! 'er zyn nog andere looze Vogels , 'die zich tottydverdryf laaten bevallen . om ons handwerK te Sieren, en die zouden gewis, wanneer zulke zaa* ken op de Praat kwamen, om haar eigen Crediets wille alles weder vereffenen. Ik ben met geene armzaalige Voetgangers vemaagfchapt; met geen Zespennings moordenaars met lange Stokken; met geenen dollen rood om den mond geverwden Meelworra. (na) maar in 't bizonder met den Adel en vreedezoekers; met B jrgermeefters en groote Hanfen, die wat doorzetten kunnen; dis liever kloppen als Spreeken, en liever Spreeken als denken , en liever denken als bidden, maar dat lieg ik toch, want zy bidden onophoudelyk aan haaren Heiligen , den Staat; of maken liever wat buit van hem. Want zy reiden op hem af cn aan, en maaken hem tot haare Laarzen. (6 b)

Optasser. Hoe! maaken zy den Staat tot haare Laarzen? kunnen die op natte wegea dicht blyven?

Gadschill. Zekerlyk, zekerlyk. de gerechtigheid heefr haar zelfs daar toe bepekt. —• Hoor eens, wy fteelen zo zeeker, getrooften on verzaagt, of wy in een Vesting zyn. wy hebben een Recept van Varrenzaat fff), wy gaan onzichtbaar rond. w Op.

(aa) Namelyk: wiens geziebt van veel Bierdrinken rood geworden is. in 't Origineel is dit door een grappig te Samen gevoigt woord; Muftachio»Pur» pio» hued-ina;t - worms uitgedrukt.

VlRTAALER.

(bb) to pray is B i d d e n ; en to prey Buit M a a. Ken: Boots kan Buit en ook Laarzen bette, kenen, alle dubbelzinnen.

Vertaaler.

(cc) Het zaat van bet Farrenkrttit zit tf de ver.

keerde

Sluiten