Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S2C HENRIK de VIERDE>

• Oppasser. Nu, my dunkt evenwei dat gy uwe onzichtbaars omwandeling meer aan den nacbt als aan het Var* renzaat te danken hebt.

Gadschill. Geef my de hand; gy zult uw aandeel aan onzen roof hebben , zo waar ik een eerlyke Kaerel ben. Oppasser. Neen, laat my liever deel daar aan kebben , zo waar gy een cerlooze Dief zyt.

Gadschill. Loop heen —• Koerei kan immers iedereen heeten? (dd) Laat de Huisknegt myn Ruin uitftal brengen' -rr* Vaar wel pude Muggezifter.

VIERDE TOONEEL (*JL

Het Tomeel verbeeld een Landweg by Gadfcbill.

Pruts Henrik. Poins. Peto.

Poi ns.

Komt, verfleekt u , verfteekt u ! j hm ik heb Falftaffs Paard op zye gezet, hy knarst als gegomd Fluweel.

Pb ins Henrik. Houd u gerust.

Falstaff (die op 't Tooneel komt) Poins 1 Poins i — dat u de drommel haal / — Poins*

Prins

keerde zyde van bet blad; en is zo klein dat bet de togen ontgaat.

Johnson.

(dd) Dat is. Het woord Kaerel bad gy niet behoeven te veranderen, om Dief daar voor te zeggen.

Ef CHIHltJBC.

Sluiten