Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. air

Prins Henrik. Stil, gy dikbuikige Boef; wat maakt gy daar voor geweld t

Falstaff.

He» Poins / Hal/

Prins He» r ik. Hy is boven op den Heuvel gegaan; ik zal herh opzoeken.

Falstaff. Ik ben verwenfcht; dat ik in dit Dieven gezel» fchap roove; die Stnelm heeft myn Paard op zye gebrogr, en het ergens Vast gehonden; ik weetniet waar. Indien ik nog maar Vier treden verder te voet gaa, dan moetik bersten. Zeer goed; ik hoop toch; dat my dit alles aan eenen beteren dood helpt; want ik onrgaa toch de galg wanneer ik dezen Spitsboef ter ne'er floot: ik heb reeds zedert twee en twintig Jaaren alle uuren zyn gezelfchap verzwooren; en evenwel ben ik altoos raet het gezelfchap van dezen fchurk betooverd.' Indien dezen Boef my geen Liefdedrank ingegeeven heeft, dan wil ik des drommels zyn; het is andersonmogelyk'ik heb een drank van hem in gekreegen! — ■■ Poins.' ' Hal', dat gy beiden de Pest op den nek hadt! ——• Bardolp 1 Peto! —— ik wil liever dood hongeren als eene tree verder gaan. Indien het niet even zo goed is als eens te drinken , dat ik een eerlyk Man wierd en deze Schurken verliet, zo ben ik de groot» fte Schobbejak die ooit met tanden gekaauwt heeft 1 een oneven grond van agt Ellen is zo goed als zeeventig Meilen voor my te voet; en dat weeten die hardnekkige Schurken goed genoeg • de Drommel haald ons allen, wanneer Dieven elkander niet meer trouw willen zyn ' ——» (zy fluiten) - holat de drommel haal u allen-' — geeft my myn Paard, gy Schurken; geeft my myn Paard en gaat aan de galg!

Prins Henrik. Ztvyg Smeerbuik.' gaat op den grond liggen ;

legt

Sluiten