Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«2 HENRIK db VIERDE.

legt uw oor d-gt lan den grond, en luister of gy geeft Reizigers hoort aankomen. 6/6-="

„ Falstaff. wann^y?,,^00? °m m? *eder op te heffen,

om al LI T 1,889 ? Slapperment! ik zou

vTeefcht 8 d U1LUWS Vaders Schatkamer, myn vel\S :Lf ? K°e^re^ Verdcr S,eePen- Wat duimyScheert? en dat g7 20 de Gek mei

PaiHS HïHKIK.

Gy liegt.

«?mvnpns/e*e Pitojui] help my toch weder aan myn Paard, waarde Koningszoon;

Prins Hinrik.

ï.oop heen Schu>k, zon ik uw Stalknecht zyn? Falstaff.

Ga dan heen, en hang u aan uwe kroonprinfe» lyke kouzeband op» indien ik agterhaald word zo zal ik my daar Schoon over uitlaaten. breng het daar nitt heen, dat men Straatliedjes op ons maakt cn dezelve op rampzalige wyzen opzingt, want dan word my een glas wyn tot vergift, indien de Spotterny zo ver gaat, en ik daar en boven te voet ben, zo kan Ik dezelve niet uithouden.

Gadschill. die op bet Tooneel komt.

Staal

Falstaff. Dat doe ik, maar tegen myn hart aan. Poins.

Ha, dat is onze Spion, ik ken hem aan zyne ftemme. * Bardolph. Wat is 'er nieuws?

Gadschill. Maskert u. Maskert u; daar komt geld voor den Koning, daar ginter van den Heuvel nederwaarts! set gaat in des Konings Schatkamer.

Fal-

Sluiten