Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. *4#

F al stat*.

Dst liegt gy Schurk; het gaat in den Koning* herberg.

Gadschill. Daar is genoeg? om ons allen te helpen. £

F als tafi. Om ons aan de galg te helpen.

Prins Henrik. Hoor vrienden, fteld u met uw Vieren in de« Openweg hen tegen: Edward, Poins en ik willen verder af gaan: ontvlugtten zy u , zo Tallen ze ons in handen.

Pkto. Maar, hoe veel zyn 'er ?

Gadschill.

Agt of tien.

Falstaff.

ZakkerlootS zullen wydaar niet aanloopen?

Prins Henrik. Welk een bloodaart is onze Hans Worst.'

Falstaff. Zeker ? ik ben Hans van Gaunt uw Grootvadöï niet. maar evenwel ook geen bloodaart, Hal. Prins Henrik. Goed, dat zullen wy onderzoeken.

Poins.

Hel Hans, uw Paard ftaat daar ginter aan de Heining j zo gy het gebruiken wilt zo kent gy het daar vinden. («) vaar wel, en fta vaft*

Fal.

(«) De geest van Shakespear is zelfs in deze Paardedievery zigtbaar, tertvy/ men daar deer bet Paard niet op bet Tooneel behoeft te brengen, datan. ders, zo mei als het Paard van Don Quichot en de Ezel van Sanche Pancüe , zou moeten vtr* fchynen.

Viktaales.

Sluiten