Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%%6

HENRIK dz VIERDE.

V Y F D E TOONEEL. (*)

Het Tooneel verbeeld een Kamer in 't Sloi te Warkwortb.

Hotspur een brief lezende (ff). ,, Maar wat my zelt betreft , Milorü , zo waar j, ik gaarne daar by.om de Vriendfchaps wille die ,, ik aan uwen huize Schuldig ben. " — Hy was gaarne daar by, waarom is hy 'er dan niet? " -* ,, uit Vriendfchap die ik uwen huize fchuldig ben." — Men ziet doch wel, dat hy meer Vriendfchap voor zyn eigen fchoone heeft, als voor ons huis. Maar laat my verder zien. ,, Uwe onderneeming „ is gevaarlyk." — dat weeten wy wel, het is ge. vaarlyker, eene verkouwenheid te krygen, dan te flaapen, en te drinken; maar echter moet gy Milord Haazenvoet weeten , dat men in deze Netelen en gevaaren de bloemen van zekerheid moet vinden. — „ Uwe onderneeming is gevaarlyk , de „ Vrienden die gy mede neemt zyn onzeker; de „ tyd zelfs ongelchikt, en uw geheel ontwerp te „ ligt om zulk een magtigen tegei ftand in tegen„ wigt te houden" — zegt gy dat? zegt gy dat? —— en ik zeg daar tegen, dat gy een' flaphanigen bloodaart zyt, en dat gy liegt. — welk een Domkop is dat! — Waaragtig , onzen annflag is zogoed als'er ooit een gemaakt is; onze Vrienden kan men betiouwen cn zyn Standvaftig; een goe- » denaanflag: goede Vrienden; en veel hoop! — een heerlyken aanflag! zeer goede Vrienden! — welk een koudbloedige Schurk is dit? dit —— Milord van York begunftigd den aanflag en bevordert zyne voitooijing. waarachtig, had ik den

Lom-

(ff) Deze Brief kwam van Geobce Dunbar, Graaf van March in Schotland.

Edwasbs.

Sluiten