Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL.

249

■Eoed, ik zal my terffond daar op zetten; — ö Eïperance.' (bb) zeg tegen Butler dat hy hem in 't Park brengt.

Lady.

Maar hoor eens, Milord

Hotspur. Wat belieft u Mylady?

Lady.

Wat brengt u toch van hier weg ?

Hotspur. Niets dan myn Paard , myn Lieffte / myn Paard. Lady.

Loop heen, gy gekken Aap! een wezel heeft zo veel zeldzaame gril,en niet als gy waaragtig ik wil wïeten wat gy vooihebt, dat wil ik. Ik vrees dat myn Broeder Mortimer daar me ie in werkt om zyn recht te verkrygen; en hoopt op uwe hulp; maar wanneer gy gaat..,.

Hotspur. En zo ver te voet Kind, dan zou ik moe worden. Lady.

Kom hier ó gy fpotter, antwoord my zonder onv weegen op myne vra^e. Ik bretk u waarlyk uw kleine vinger af, Harry , indien gy my niet allei zegt zo als het is.

Hotspur. Loop heen, gy Gekkin.

Lady.

Liever

H o t f p u r. Ik belief u niet; ik bekommer my weinig om u Kaatje, het is thans geen tyd om met Poppen te fpeelen, en met den monde te vegten. ik moet he-

den

(bh) Het woord tot den Aantogt van Percy s'Armée.

Eschenburg.

P 3

Sluiten