Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

934 HENRIK de VIERDE.

gen Frans; of een Donderdag , of werklyk Frans,

wanneer gy wilt. Maar Frans

Frans.

Milord

Prins Henrik. Wilt gy niemant zyn leederen Wambuis Stee!en? met Kriftallen knoopen, kort gefchooren ,zyn' Agatenring, fchoone Kousfen, Florette kousfenbanden 5

gladde Gespen; Spaanfche kraagen

Frans.

God bewaar my, Milord, wie meent gy?

Prins Henrik. Verwenfcht! uw roode basterd wyn is uw eenigen troost; want zie eens Frans, uw wit Canefas Wambuis zal fmeerig worden. In Barbaryen Vriend, kan het niet te veel komen, (m m) Frans.

Wat Milord?

Poins.

f rans.'

Prins Henrik. Ga voort jou Lomperr, hoord gy niet dat zy 11 roepen ?

(Hier roepen zy beide: de KeMerjongen flaatverleegen by wie by bet eerste gaan zal :intusjcben tornt den IVynfcbenkker.)

Wynschenker. Hoe! ftaat gy hier nog , en men roept uoveral ? zie doch eens binnen naar de Gasten. (De Kelderjongen vertrekt). Milord, de oude Sir John en nog * een

(mm) Deze en de voorgaande reden van den Prins, Jehynen met opzet enkel Galimatbeas te zyn; om bet den armen Frans onmoogelyk te maaken om dezelve tt • bevatten.

Echenburg.

Sluiten