Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÉIÈTORIES? EL.

23/

Falstaff.

Gy Lompert, daar is nog kalk in den drank, (rr) daar fteekt toch niets dun enkel Schurkery in de Onwaardige Menfchen. Hoewel een Bloodaart is nog flimmer als een glas Sek met kalk'er in; eeri laffe onwaardige Bloodaart — gaa uw weg, oude Hans! Sterf, als gy wilt. indien dapperheid, de waare dapperheid niet op het gantfche Waereldrond vergeeten is zo ben ik een gerookte Bokkem. daar leven geen drie wakkere Lieden meer ongehangen, in Engeland; en een van henlieden is vet;en werd met Gods hulp alle dag een dagje ouder.' — een booze Waereld waarachtig .' — ik wenfehte dat ik een Wever was, (s s) dan kon ik liedjes van al. lerhatide wyzen zingen — de Henker haal alle laffe bloodaarts, zeg ik noch telkens.

Prins Henrik.

Wat is het Wolzak? wat bromt gy toch? Falstaff.

Een Koningszoon.' — indien ik u niet met een houten deegen, uit uw Koningryk zou jaagen, en alle uwe Onderdaanen gelyk een Heir wilde ganzen voer u heen kan dryven, zo wil ik van myn leven,

geen

met Steevens kan men lezen — „Titan, de week« „ hartige "titan ; die zich door de Vleiende Voor» ,, (lellenzyns Zoons (Pbaëton) liet verwinnen".

(rr) Het was in de Engelfebe Herbergen gemeen, de Sek met kalk te vervalfcben om hem langer te bewaaren. Warburton voert bier van eene Plaatje uit Hawkins reisbejebryving; en Farmer eene gelyke uit Eliots Ortopia, aan,

Eschenburg.

(rr) De weevers plegen by bunnen arbeid, daar meer de handen dan bet hoofd toe vereijebt word, gaarne te zingen: deze gaave wenfekt zich Faljlajf in zyne moedeloosheid , om dezelve te verdryven* j Johnson.

Sluiten