Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 HENRIK de VIERDE

geen hair meer aan myn kin draagen / —» zvt zé Prins van Walles ? ' 67

Peins Hénrik. dan?°e ! 27 g"Stige dikke Vieege,J wat hebt gy

Falstaff.

Zyt gy geen bloodaart? Antwoord my hier od. en Poins ook. r' Prins Henrik.

J°uuve«e Schelm , indien gy my voor eenbloodaart fcheld, zyt gy een Man des doods.

Falstaff.

Ik u voor een bloodaart fchelden • — eer wil ik u ter helle zien gaan eer ik u voor een bloodaart zal uitmaaken. maar duizend pond zou ik geeven dat ik zo hard loopen kon als gy. Uwe fchouderen zyn zekerlyk regt genoeg; en gy geeft 'er niets om ot men uwe rugge ziet. noemt gy dat uwe vrienden de rugge dekken?de duivel haal zulk ruggedekken! ik wil hen liever die my in 't gezicht zien t — geef my een glas Sek! ik ben een fchurk indien ik heden iets gedronken heb!

Prins Henr ik.

ó! Spitsboef» gy hebt den bek naauwlyk afgeveegt, zedert gy het laatste gedronken hebt.

Dat is het zelve, (by drinkt) de Drommel haal alle bloodaarts / daar blyf ik by.

Prins Henrik. Wat is dat te zeggen ?

Falstaff. Wat dat te zeggen is? — wy Zyn hier met ons vieren die dezen Morgen duizend pond geroofd hebben. r b

Prins Henrik. . Waar is dat geld. Hans F waar is het ?

Falstaff. Waar is het ? — naar den duivel is het: het is ipn.8 afgenomen, haar honderd tegens ons vieren.

Prins

Sluiten