Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14* HENRIK de VIERDE.

Prins Henrik. Hoe kond gy dan zien, dat deze kaerels groene klederen aan hadden ? wanneer het zo donker was dat gy geen hand voor uwe oogen zien kon ? laat hooren , hoe dat toeging; wat zegt gy daar tegen ?

Poins.

Hoe ging het toe, Hans? hoe ging het toe? Falstaff.

Hoe? met geweld? — neen, al was ik op de ftroppado, en alle pynbanken in de waereld , zo zou ik my nooit met geweld Jaaten dwingen. Hoe ging het toe? met geweld? — al waaren 'er 20 veel redenen als blaauwe beffen, zo gaf ik met geweld doch niemant eenen enklen grond aan — dat deed ik niet.

Prins Henrik.

Ik wil deze fpotterny doen eindigen — deze bloed, ▼olie lafhartige; deze Bcddrukker; deze Paarden

ruggenbreeker; dit ongefchikt vleesgebergte .

Falstaff.

Loop heen, gy Hongerdarm , gy Paalingfpit; gy drooge Kalfsiongjgy Offenlever; gy Stokvifch — ó! indien ik maar een langen adem bad om te zeggen waar gy naar gelykt — gy fnyders elle f gy degenfcheede; gy boogenpyl; gy elendige Roof. degen

Prins Henrik. Nu verhaalueen weinig, en daar na verder; en wanneer gy U in laage vergelykingen uitgeflooft hebt, zo hoor my eens aan.

Poins.

Geef acht, Hans.

PrinsHenrik. Wy beiden zagën u, met 11 vieren, vier anderew aangrypen; gy bondt hen, en vermeefterde hunne goe ■ ,en nu > let eens hoe eene waare vertelling u nedermaakenzal! — wy beiden vielen daar na op uw vieren aan-Jaagden u met een enkel woord

van

Sluiten