Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«44 HENRI K dk VIERDE

Falstafe. Achf niets meer daar van, Hal, indien gy my lief hebt.

De Waardin die op 't Tooneel komt. Milord de Prins!

PrihsHenrik. Wat is het, Müady de waardin ? — wat bebt gy my te zeggen?

Waard in. Wel Milord, daar is een Edelman yan het Hof buiten, die u gaarne Spreeken zou, hy zegt dathy van uwen Vader komt.

Prins Henrik. Zo zend hem weder tot myne Moeder, (tt)

Falstaff. Welk een flag van een Man is het? Waardin.

Een oud Man.

Falstaff. Wat doet de'Ouderdom "om middernacht uit he& Bed — zal ik hem afvaardigen ?

Prins Henrik. ó Ja, doet dat Hans.

Falstaff. Waaragdg, by zal'zich zo teiftond weg pakken;

N El

(ti) In't Origineel zegt de Prins verder : Give him as much as will make him a Royal Man. de waardin bad den Vreemdeling , een Edelman Ai noble Man genoemt: de Prins doelt op de woordem noble en royal, in zo verre als dezelve Munten beduiden ; en dan beeft den laatsten een Reaal; de grootjle waarde van tien Schellingen ; daar del Nobel maar fes Schellingen en agt pence geld.

Eschknbuib.

Sluiten