Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 245

NEGENDE TOONEEL

Prins Henrik, Poins, Gadschill," Peto, Bardolph^

Prins Henrik. • Nu , Myn Heeren gy hebt op myn Eer braaf dap; per 'er om gevogten , dat hebt gy Peto, en gy Bardolph j gy zyf ook Leeuwen ; gv liep uit ln(lin£l wech; gy wilde u niet aan den Kroonprins vergry« pen; neen. —. foei!

Bar dolph. Waarlyk, ik liep weg toen ik de andere zag weg loopen.

Prins Henr i k. Maar zeg my ro:hin ernst; hoe komt FalftafFs deegen zo voi fchaaren ?

Peto.

Ei, hy hakte met zyn Dolk daar op , en zeide, hy wilde de waarheid uit gantfch Engeland weg zweeren , tot gy hem geloofde dat het in het vegten gefchied was: en overreedden ons om insgelyks te doen.

Bardolph. Ja, en onze neuzen met netelgras te kittelen, om dezelve te doen bioeden, en dan onze klederen daar me ie te beftneeren , en te zeggen dat het bloed van eerlyke Lieden was, (««) ik deed by deze gelegenheid iets dat ik in zeven Jaar niet gedaan heb; ik wierd rood over deze affchuwelyke Loogen. Prins Henrik. Gy fchurken , gy Italt voor agtien Jaaren een

glas

(kuI Dat is , bet bloed van ben die zy berooft bad', den, in tegenjlelling van bun zelve, als Dieven.

Johnson.

Q 3

Sluiten