Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«46 HENRIK d e VIERDE

glas Sek en wierd op de daad betrapt , en zedert zyt gy allen Extempore rood gewonen, gy had vuur (vv) tn het zwaard op zye en echter liept gy wech wek een Jnftinct dreef u daar toe aan ?

«/ril j BARDOLPH.

Milord, ziet gy dat jLuchtteken daar wel? ziet gy wel eenen dikken nevel?

Peins Henrik.

Ja.

,Tr Bar dolph. •

Wat meent gy dat dat beduidt? „ _ Peins Henrik. HeeteLeevers, en koude goudbeurzen, (W) Bardolph. het regTva" 8n'mmiSbeid' Milord ; wanneer n;en Peins Henrik. XMeen , wanneer men het regt vat; een ftrik.

TIENDE TOONEEL.

Falstaff, de voorigen.

Prins Henrik.

kemfn' w d° M^ere Hans idaar ko™ de Knok-

dat ev u JSXX) ï0eJ3ng is 'C wel geleden Hans, dat gy uw eigen kmên niet meer gezien hebt»

Fal.

Jvv) Namelyk, vuur,.in zyn rood envuurig ge.

Sluiten