Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M HENRIK de VIERDE

Falstaff. Gy hebt het getroffen.

Prins Henrik. Zo goed als hy den fperwer.

Falstaff. Zeer goed; [die lompert heeft hart in 't Lvf en zal niet lopen. ' Prins Henrik, Nu, welk een Lompert zyt gy dan; tiat gy hem te vooren wegens zyn lopen zo pryst ?

Falstaff. Te Paard, Jou koekkoek! — maar te voet zal hy geen voet breed wyken.

PrinsHenrik. Ja Hans, wanneer hem de Inftinct dryft.

Falstaff. Zekerlyk Ja, wanneer hem de Inftinct dryft — nu, die is 'ei ook by; en eener zekeren Mordake en nog duizend andere blaauw Murfen (aaa) Worcefter heeft zich by den nagt en den Nevel daar van weg gepakt, en uws Vaders baart is over de. ze tyding in eens graauw geworden. Thans kan men de Landeryen zo goedkoop koopen als ftinkende Makreelen. (bib)

Prins Henrik. Vermoedelyk, zal men, wanneer 'er een heeten

Junius

(aaa) Een Spotnaam voor de Scbotten, wegens baare blaauwe Mutzen. .

• Johnson.

(bbb~) Voor de tyd van Henrik VII. was bet iy ieder oproer in bet Land gemeen, dat de overwinnaar de Landeryen van den Overwonnenen, en ook wel van ben die bem geen byftar.d booden, aan zicb trok. By aie dus een gevaar van deze wyze vooruitzag verkogt zyn Land. op bet fpoedigfle ,om daar iets voojr te krygen dat by met zicb neemen kun.

Denzelven.

Sluiten