Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5o HENRIK de VIERDE.

baare en ryke kroon in eene armzaalige en luizige kroon verandert. • Fals t aff. Nu. indien gy alle genaade Gods thans niet ver laaten hebt, zo zult gy getroffen worden ' — Geef my een roemer Sek op dat myn oogen 'er rood uitzien, even of ik geweend hebbe, want ik moet hartstogtelyk fpreeken. Ik wil fpreeken als Koning Cambyzis. (ddd)

Prins Henrik. Wei aan, hier is myne onderwerping.

Falstaff. En hier is myne aanfpraak — gy Adel, treedt ter zyden!

Waardin. Een heerlyk tydverdryf, waarachtig |

Falstaff. Frinfes, ach1 ween tocb niet, want traanen zyn vergevens.

Waardin. Ziet die Vader eens! ■— welk een Amptsgezicht by weet te maaken !

Falstaff. Myn Heeren, voert baar weg; zy is de helft myns levens;

Be fluizen van uw oog Hoppen beur traanenvloed. Waardin,

fj! Heerlyk.' — hy maakt het waarlyk zo fchoon als ik het ooit van een Lichtmis onder de Comédianten gezien heb.

Fal*

{ddd) Dit is eene Zinfpeeling op een oud klugtig Treurfpel. Cambifes Koning van Perfiè'i; door Preston. —— Zie Theobald, — Farmer wyft uit letzclve aan , dat 'er eene aantekening voor ae Tooneel Speelers, van dezen inhoud in voorkomt. „ Na het eindigen van deze reden, weent de Koningin."

Vertaaler.

Sluiten