Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*5« HENRIK de VIERDE

Falstaff. Een braaf, eerwaardig en onderzoekend Man t van een inneemend gelaat, hubfcbe oogen, en een zeer edel gedrag, ik denk dat hy wel eenige vyftig Jaaren oud zal zyn, ten minfte loopt by naar de zestig; en nu herinner ik my, dat hy Falftaff heer. indien-deze Man een Lichtmis zyn kan , dan zou ik zeer fterk dwaalen j want Harry ik zie deugd in zyne oogen. kan men nu de vruchten aan de boom even zo kennen als de boom aan de Vruchten, zo kan ik zonder allen fchroom hoopen, dat deze Falftaff een waardig Man is; gaat met hem alleen om, en fchuif alle de anderen van uwen halze. Nu zeg my thans, gy onwaardige, zeg my , waar gy deze Maand geweeft zyt 1

Peins Henrik. Spreekt gy als een Koning ? neem myn plaats eens in, en ik zal voor Vader fpeelen.

Falstaff. My afzetten ? ■ ■ indien gy het half zo manb'aftig, half zo Majesteus-maakt, zo in woorden als in zaaken, zo wil ik my by dejbeenen laaien op. hangen , gelyk een zuigend Lampreitje of gelyk de Haaz van een wildveikooper.

Prins Henrik. Nu goed, hier zit ik,

Falstaff. En hier ftaa ik; oordeelt Myne Heeren.

Prins Henrik. ,Wel Harry, waar komt gy van daan ?

Falstaff. Myn Heer Vader van Eaftcheap.

Prins Henrik, Ik hoor groote klagten over u> Falstaff. . Sackerlood, Myn Heer.' dat zyn altemaal Ioi gens —— ó waarachtig, ik zal het u vooreen Jong Prins benaauwd genoeg maaken.

Prins

Sluiten