Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 257

, * Poins.

Niets als Papieren, Milord.

Prins Henrik.

Laat zien, wac behelzen Zy ! lees hen.

Poins. letit.

„ Item, een Kapoen 2Schellingen 2 Pence.Item „ voor de faus 4 Pence. Item aan twee ftoopen ,', drank 5 Schellingen 8 Pence Item , Anfcbovifch

en Sek na den Eeten , 2 Schellingen 6 Pence. „ Item voor Brood een halve penning."

Prins Henrik.

Ontzagchlyk / flegts voor een halve penning brool tot die verbaas le men'gte van Sek/ — raap het geen daar nog ligt op; wy zullen het ter gelee, gener tyd lezen;en laat hem t'aar tot aan den Lich. ten morgen fliapen. ik wil morgen vroeg naar het Hof; wy moeten allen ten oorlog. En gy zult een zeer aanzienlyke plaatze bekomen, ik wil dezen vetten Schelm een plaats by 't voetvolk verfchaf. fen, want ik ben verzekerd dat een Marfch van 500 Roeden hem zyn dood zal veroorzaaken. Het geld zal met den Intereft wederbetaald worden, kom Mor. gen zeer vroegtydig by my: goede Morgen Poins. Poins.

Goede Morgen, waarde Milord.

Einde van bet Tweede Bedryf. . .

lil. Deel, R

DERDE

Sluiten