Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iéo HÈNRlK de V1ERDÈ.

boven dien zal 'er geen Menfch , die van een Wouw gebooren is, my op den langwyligen wegeer kunsten kunnen inhaalen ; of my in zwaare óeff-ningen kunnen evenaaren.

Hotspur. Ik ge'oof zelfs dat geen Menfch beter Waifch fpitekt! — Ik gaa aan 't Middagmaar.

MOETlilER.-

Stil Neef Percy; gy maakt hem nog boozer.

Glendower. Ik kan Geeften uit den dtepitcn afgiond opróe« pen.

H o t s|p o r. Dat kan ik ook! en dat'kan een ieder, maar komen zy ook wanneer gy haat roept?

Glendower Ik kan u den duivel leeren gebieden. Hotspur

En ik kan u den duivel leeren befchaamrn; py moet flegts de waarheid (p:eeken. „ Spreek waar. ,, held dan fchaaind zich de duivel " zegt het fpreekwoord. H<-bt gy macht om hem te bèzweeren zo breng hem hier; en ik verzeker u dat ik wacht heb om hem zo te befchaatnen, dat hy weder heen gaat. ó Spreek al uw leven de waarheid dan fchaamt zich de duivel.

Mortimer

Laat het hier by biyven ; waar toe diend al dat nutteloos gezwets

Glendower.

Driemaal heeft Henrik Bo'ingbroke zich tegens myne fterkte gefteld; drie-naai' neb ik hem van den Oever des wydenen zardigen Severns zon-Ier voordeel en van onweders vervolgt, te rug gefchikt. Hotspur.

Terug gefchikt? zonder vaarzen (fff) en dat boven dien in flegt weder ? In 's drommels naam hoe komt hy dan zonder koortfen daar af?

Glen«

(fff) Bootlefs, kan Laarzen en voordeel beduiden.

Sluiten