Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

564 HENRIK de VIERDE

Hotspur.

Ik kan niet anders, hy \t;veeld rry rrttrsirsal wanneer hy my van Molhopen en Mieren verteld [bbb ) van den Droomtr Merün, en zyne Propheziënvan een vliegende Draak; en van een Vifch zonder vinnen ;-en van eenen Griffioen met eefneedene vleugelen ; en van eenen zich bedriegende Raaf r van een legende Leeuw; en van een cp'prin. £ende Kar. in 't kort van een menigte zulk opgeltnukt Hokus b,,kuS goed, waar by ik ai myn geduld moet verhezen. Ik wil u wat zeegen gifhren Avond bieki hy my daar ten rrinlien ne gen uuren mede op, terwyl hy my de verichydene naamen van de Duivels verhaalde die zvn Lakeien warren, ik riep; hem.' _ en; goéd' — en : wel.' wei! _ „.aar ik doeg op geen woord van hem acht. - 6! het is zo bezwaaariyk, als een Moedig paard; of een keivend wyf; ef°er als een Huis vol rook. Ik wil liever ver vaS hem afgefcheiden by kat en knufiook op een wndmoo.' len leven, dan heerlvke fpyzen , oP ,.n Schoone Luflplaatze.hier of daar inde Chriffenheid, genie ten; en hem telkens hooren.

Mortimer.

Hy is , met dat alles een Man vol verdiende; ongemeen belezen, en in veele zeldzaame gthej men ervaaren: dapper gelyk ten Leeuw; en bo." vcn dat alles zo openhartig en weldadig ais de goudmynen van Indiën. weet gy wel Neef, dat hy tegens u , ongemeen toegevend is , en zich zelve het grootfte geweid „nctoet , wanneer gy hem dus in het y.arwatei komt. ik Ras u da» voor in, dat geen Menfch op den aardbodem hem zo bad moeien tegeniprteken als gy gedaan heb,.

zon.

(bh b) Eene Zinfpeeling op eene oude voorzegging, du G l is dow er zou bewoogen hebben , tegels fioning uejssu ie wapenen op te manen.

Pope.

Sluiten