Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL, aöj

zonder zich daar door in 't gevaar en aan zyne, wraake blood te Hellen, maar doet het niet weder: ik verzoek u daarom.

Worce ster.

In de daad Müord , gy zyt te praatzuchtig, en hebt zedert gy hier zyt, genoeg gedaan om zyn geduld op het uiterfte te brengen. Gy moet deze feilen noodzakelyk leeren verbeeteren Milord. of fchoon dit haaftige wezen, menigmaal grootheid, Maed en vuur verraad — en dat is het grootfte voordeel dat gy daar van hebt — zo geeft het zelve ook zeer dikmaais het aanzien van eene ruwe wildheid; gebrek aan wellevenheid en zede;] ; een fchyn van ftoutheit, opgeblazenheid, een te grootezeifsverbeelding , en verachting benevens an. dere feilen , waar door een Edelman de herten der Menfchen verheft; en waar door men een vlek op alle de fchoone Eigenfchappen werpt, die dan niets bevalligs meer behouden.

Hotspur.

Nu, dat heet ik regtgehofmeefterdl-r-ikwenfch u in den voorrang der wellevenheid niet te wederftreeven — daar komen onze Vrouwen, Laat ons affcheid van hen neemen.

DERDE TOONEEL.

• Glendower, Laüï's, de voorigen.

Mortimer. Dat is eene omitandigheid, die my op het doode.' ly^fte ergert. — myn Vrouw kan geen Engelfcb, lpreeken; en ik geen Walfch,

Glendower. Myn Dochter weend, zy wil niet van u fcheiden; zy wil ook Soldaat worden en in den Oorlog gaan. Mortimer. Lieve Vader, zeg hair toch dat zy en myne K S TiC,a

Sluiten