Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

atSS HENRIK n« VIERDE,

Tante Percy ons met haar gezelfchap kort aan vol» gen zullen.

( Glemlewer /preekt walfcb met de Ladies, en zy Antwoorden bem, )

Glendower.

Zy wil zich niet laaten ttoofteu; zy is een kleine ei» genzinnige Hex , by w e f>eene annfpraak iets uitricht. ( De Lady /preekt Walfcb. ) Mortimer.

Ik verftaa de opflag van uweoogen, dat aanmoedigende Wailifche, het geen pyuir uwe oogen, die twee zwellende Hemels, doet uitblinken, kan ik veel te goed ; en waaren wy niet in gezelfchap, zo zou ik u even in die zelve fpraake antwoorden. (De Lady jpreekt weder Walfcb") ik verftaa uwe kusfehen. en gy de mynen, en dat is eene gevoelige wyze van onderhouding, maar ik wil niet ruften, myn waarde, voor ik uwe fpraak geleerd heb; want van uwe Lippen ftemt het wailifche zo lieffelyk; als het zoet gezang van eene Veldgodin in eene Zomer» hutte, wanneer zy met de fraaiste buigingen haa» ren ftemme, op haaie Luit fpeeld.

Glendower.

o , Indien gy zo fpieekt, werd zy gantfeh ver» lukt.

( De Lady /preekt weder walfcb.)

M or t i me r.

Ach» hier ben ik de onweetenheid zelve in.

Glendower Zy verzoekt dat gy haar op de welluftige Biezen (iii) nederligt, en uw houten hoofd op haaren Schoot wilt laaten ruften; en dan wil zy dat Lied

zin-

(i i i) Het was in de oude tyden in Engeland de gewoonte o*» de Voetbodems met biezen te Jlrooien, gelyk men dezelve lideudaags met Tapyten bedekt.

Johnson.

Sluiten