Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPFL. 26?

zingen dat gy zo gaarne hoord; en op uwe oogle» den den God des flaaps doen nederdaalen; uw bloed in eene zagte zwaarmoedigheid wiegen, en, u door een betooverd Middel, tusfchen flaapen en waaken in brengen; dat het aan de Schemering van dag en nacht gelyk is ; of aan het uur, eerden God des Lichts zynen gouden Loop uit het Ooften begint.

Mortimer. Ik wil zeer gaarne my daar toe zetten, en haar hooren zingen ; in die tyd zullen denkelyk onze Papieren gereed zyn.

GLJtNDOWER.

Doet dat , en alfchoon de Muzikanten, die daar toe zullen opfpeelen, duizend mylen ver van hier in de Lucht hangen; zo zullen zy toch op een enklen wenk gereed zya. f Hotspur. Kom, Kaatje; gy zyt toch een Meefteres in het nederliggen; kom , fpoedig, fpoedig, dat ik my» jien kop op uwen fchoot kan liggen.

Lady Hotspur. Loop, gekke Gans.'

(De Muziek begint). Hotspur. Nu merk ik dat de Duivel walfch verftaat; ' en het is geen wonder dat gy zulke gekke Lui. •men hebt. Myn ziel, hy is een goede Muzikant. Lady Hotspur. Indien het de Luimen deedeB, dan moestgyboven allen Muzikaalfch zyn. Leg ftil, gy Dief, en hoor de Lady walfch Zingen.

Hotspur. Ik wil liever de Ierlaudfche Bellen van myne La» dy Hond hooren.

Lady Hotspur. Moet ik u den kop in tweën breeken? Hotspur.

Neen.

Sluiten