Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4S8 HENRIK de VIERDE

Lady Hotspur. Nu, leg dan Stil.

H o t f p u r. Neen, neen, dat paft 1e Vouwen maar.

Lady Hotspur. Nu, dan help u Goi.'

Hot spur. Op het Bed van de wailifche Lady. Lady Hotspur.

Wat i« dat?

Hotspur.

Stil! zy zingt (Lady Mortimer zingt een walfcb ' Lied). Kom Kaatje, gy moet my ook eens zingen. Lady Hotspur.

Ik niet, pp myn woord.'

Hotspur.

Gy niet, op uw woord! — gy zweert als een zuykerbakktrsvrouw. (kkk) Gy nieiopuw woord| en, zo waar ik leve.' — en zo waar my God helpt / — zo waar de Zonne aan den Hemel flaat.' —. wanneer men u zo armzalig hoord Zveeren, zo moet men denken dat gy nooit verder als tot Finsbury gekomen zyt. Zweer my als een Lady, Kaatje; gelyk gy zyt , op een goede wyze. de Mond vpl naakende zweeun ; en laat dat, op myn woord; en andere diergelyke verk'airin^en, die . zo iiefiyk zyn als Pepernooien byde Burgerlieden, die haare klederen met fluweel beleggen en flegts Zondaags een g.ootlche Staat vertoonen — kom ?ing.

Lady Hotspur. Ik wil niet zingen.

Hot

(k k k) De Eed is in 't Engelfch: Forfooth •■ en deze misvatting grond zicb op eene zinj peeling van bet woord to footh . bet weik zo veel zegt , als vhè'n: iemant wat zoets zeggen.

Eschenburg.

Sluiten