Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 26$ Hotspur.

Het is zekerlyk de naafte weg; een Sneider of een Roodborstjes teerder te worden, wanr.eer de Papieren klaar zyn; wil ik in twee uuren reeds voort. korr> mede voort, zo gy wilt.

{Hotfpur en Lady Hotfpur vertrekken ) Glendower.. Kom , kom, Lord Mortimer: gy zyt. dunkt my, zo veel te traag om te gaan , als Lord Hotfpur te vuurig is. onze zaaken zullen gereed zyn; wy willen de papieren ondertekenen , en dan terftond te paard.

Mortimer. Van harten gaarne.

(Zy vertrekken.) VIERDE TOONEEL (*).

Het Tooneel verbeeld de gehoorzaal te Windfor.

Koning Henrik , Prins Henrik, Lords, gevolg.

Kon. Henrik. Gy Lords, verlaat ons eenigtn tyd; de Prins van •Wallis, en ik moeten met elkander iets alleen affpreeken. maar verwydert u niet verre, wanjwy zullen u ras weder noodig hebben.

VYFDE TOONEEL.

Koning Henrik, PrinsHenrik;

Koning Henrik. Ik weet niet, of het God zo hebben wil, dat tol bevreediging van zyne geheime gramfchap, over do eene of andere kwaade daad mynes levens,uit myn

eigen

Sluiten