Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

= 7* HENRIK de VIERDE

Falstaff.» Daar bewaare my God voor 1 want dan zou ik

gdTrl ,k?0ki:Utten, (tegens de Waardin

die op bet Tooneel komt). Nu Juffrouw Panlet! (ooo) bebtgy al uitgevonden wie myn geid eeltoolen heeft? b 8

Waardin. m * S'ü JoI?n-r7ac denktgy dan, Sir John? denkt gy dan dat .k D,even in huis hou ? ik heb nagezogck heb uirgevorfchtenmyn JVlanook.de eene Kaerel na den ander; de eene longen na den ander; de eene knecht na den ander, in myn huis is nog nooit, zelfs het tiende gedeelte van een hair niet verlooren gegaan.

Falstaff. Gy liegt, Waardin ; Bardolpb beeft zich hier laaten fcheeren, en heeft daar menig dierbaar hair Sfl^.ter,k0rci1^ ik WiI het bezweeren dat ik ga hein? heen'ëy Zyt een ^wmenkh.

Waardin. „^231 r~T dat zuit 8F mY waa' maaken: frgenoernhd.heeft ^ n<* °0it Z° in ffiyn ^ Falstaff. -Loop heen; ik kan u al heel goed. Waardin. kerVue%ïrJ°!!D;. ëy kent my Diet' Sir Joh"; >'k

Tnhn » J hf ' K7 Zyt my fcbu,diS . Sir

John. en nu zoekt gy een uicvlugt om my on den tuin re leiden. Ik heb u een duizend hemden ol uw naakte hgchaam gekogt. P Falstaff. Zeildoek ! vervloeit gtol Zeildoek ; ik heb ze

aan

(ooo) Dame Panier, is de naam van de Hen, inde Lngeljcbe Hifiorie van Rwnard de Vos.

Steevehts.

Sluiten