Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 479

aan Bakkersvrouwen gefchonken, en die hebben 'er Meelzeven van gemaakt.

Waardin. Nu. zo waar ik een eerlyke Vrouw ben ; he. was Hollandfch Linnen van agt Schellingen de W. sy zyt hier ook nog fchuldig, Sir John. voor eenige Maaien Eeten , en voor het geen gy daar by gedronken hebt, en voor enkel verfchot, vier en twintig pond.

Falstaff. Hy heeft 'er zyn deel van genooten , laat hem zulks betaalen.

Waardin. Hy? lieve God! die arme Kaeiel l —— hy

heeft niets.

Falstaff. Hoe! noemt gy bem arm? — ziet hem eens in •t gezicht, wat noemt gy dan ryk? (ppp) breng zyn neus in de Munt; en zyn wangen m de Munt;

„ . ik betaal geen penning — hoe.' zoekt gyeen

Jonker van my te maaken? (? ï ï) z°u >*

getjn rust in myne woning hebben! — zou men my daar befteelen? —• ik heb hier een zegelring van myn Grootvader verlooren , die veertig pond waardig was.

Waardin. 6 ! ik heb den Prins, God wett hoe dikmaais, hooien zeggen, dat die ring van Kooper was. Falstaff. Ho' de Prins is een Hans Domper, een Licht-

mie

(ppp) A rich face. is eene gewoonlyke uitdruk' king in 't Engelfcb , van een gezicht vol roodc tuitten.

J Johnson. (qqq) A Younker, komt gelyk een Schimpnaam in de oude Engelfcbe Ttoneelfpelen dikmaais voor.

Steevens.

S 4

Sluiten