Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. nx

Peins Henrik. Esn heele boel! omtrend agr penningen waardig.

Waardin. Dat zeg ik hem ook Milord, en zeg dat ik uwe Majefteit zulks heb hooren •zeggen; en Milord hy fpreekt met zyn booze bek die hy inde Kop heeft, geheel flegt van u, en zegt dat hy u wil afklop, pen.

Prins Henrik. Hoe! dat heeft hy gezeid ?

Waardin. Indien het niet waar is, wil ik niet eerlyk zyn,

Falstaff. Loop heen, ding: loop heen.

Waardin. Wat voor een ding? war. voor een ding?

Falstaff. Wat voor een ding* — wel nu, een ding waar voor men God danken mag.

Waardin.' Ik ben geen ding, waar voor men God danken mag ; dat moet gy weeten. ik ben een Eerlyk Mans vrouw; en uw Ridderfchap eens ter zyda gsftjld, zyt gy een fiegte kaerel, wanneer gy my zo noemt.

Falstaff. Uw. Wyffchap ter zyJen gefield, zyt gy ee» Beeit, wanneer gy dat liegt.

Waard in. Wat voor een Bsest ? Jou fljgte Kaerel ? wat voor een Beest.

Falstaff.

Wat voor een Beest? —« welnu, een vifchvree^ ter.

Prins Henrik. Kin Vifchvreeter, Sir John! waarom toch eei> Vifch vreeter?

Fal?

S 5

Sluiten