Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL.

283

Falstaff. Den Koning zelve moet men gelyk een Leeuw vreezen. gelooft gy dan dat ik u vreeze gelyk ik uwen Vader vreeze ? neen , indien ik dat doe, zo mag myn Gordel breeken.

Pkins Henrik. O / indien hy dat deedt, hoe zou dan uw buik rondom uwe kniën flodderen! maar Kaerel! trouw, eerlykheid en regtfchaapenheid hebben in uw lyfgeen plaats, daar is enkel net en nierenvet in. Eene eerlyke Vrouw zo maar aantevryven dat zyude zakken geleegt heeft.' gy Lompert, gy ombefchaamde op* gezwollen Vlegel, ik wil een Schurk zyn, zo gy iets anders in uw zak gehad hebt, alsHerbergsrekeningen; Lyften van Hoerhuizen; en vooreen arme penning Candy Suiker tegens uwen korten adem .' indien'er noch iets befpotielyksin uwe Zakken geweeft is! en evenwel ftaat gy daarop, en wilt uw eigen fpot niet doen ophouden? fchaamt gy u niet? Falstaff. Hoor eens, Hal. gy weet dat Adam in den ftaat der onfchuld, tot zonden verviel; wat zal dan de Arme Hans Falitaff in de dsgen der Godloosheid doen? gy ziet, ik heb meer Vleefch als andere Lieden , en dierhalven ook meer Zwakheid. — gy bekent dus, dat gy my da Zakken geplunderthebt? Prins Henrik. Zo vergeef haar ook het gevolg.

Falstaff. Jufvrouw, ik vergeef het u. ga, maak het onbytgereed bemint uMan: ftaat op uw Religie.- en

plaagt uwe gaden: gy zult bevinden, dat ik een geheel verdraagelyk Man ben,in alles wat recht is. Gy ziet, dat ik nu gantfch bedaard ben. ——nu, gaa toch heen. (de Waardin vertrekt) Nu Hal, wat voor nieuws is 'er aan het Hof.' wegens de ftraatioavery, Borstje? hoe is het daar mede afgeloopen?

Prins

Sluiten