Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. it$

Hot spui.

Gy gaat te ver; ik zie zyne afweezenheid eer. der als eene omftandigheid aan, die ons voorneemen een fterker glans geeft, en een gunstiger vooroordeel daar omtrend verwerven moet, als wanneer de Graaf hier was. Want de Lieden moeten den. ken wanneer wy zonder zyn hulp in ftaat zyn het Koni'ngryk een gevoeligen neep te geeven; dat wy met zynen byftand het zelve dan wel 't onderfte boven kunnen keeren — het gaat alles nog goed; en de Schaakels van onze keten zyn nog geheel. Douglas,

Hoe wy ook wenfchen moogen; in Schotland word geen woord van vrees gefprooken.

TWEEDE TOONEEL.

S i r Richard Vernon , de Voorige.

Hotspur, Myn Neef Vernon.' — welkom , by myne Ziele! ik heet u welkom.

V e r n o n.

Wilde de Hemel dat myne tyding een welkomst waardig was , Milord.' de Graaf van weftmorland is, zevenduizend Man fterk, hier in aantogt, ea Prins John met hem.

Hotspur. Dat doet niets uit: wat zou dat toch? Vernon.

Boven dien heb ik vernoomen dat de Koning in eieen Perfoon daar tegens ook aanrukt, en ook van zints is , op het geheimste met een grooten magt hier te komen. — Hotspur.

Hy zal ook welkom zyn. waar isdan zyn Zoon,

III. Deel. T

Sluiten