Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2jxï HENRIK de VIERDE

de fnelvoetige (rrr) en dolkoppïge Prins van Wallis en zyne Kameraaden, die de Waereld op zyde ftooten , en baar zeggen , dat zy gaan kan waar ze wil?

Vee non.

Zy zyn allen gereed; allen in de Wapenen; allen gevedert gelyk de Struisvogels, (sss) de wind be weegt hunne Vederen gelyk de Adelaar zyne Vleugelen, wanneer hy zich pas gebadet heeft, zy fchiiteren allen van het goud, gelyk de Beelden der Heiligen op de Feefldagen; en zyn zo vol leven als de Mey; en zo prachtig gelyk de Zon in Junius; zo moedwillig ais Jonge Bokken, en zo wild als Jonge Stieren, ik zag den Jongen Henrik met zyn Helm op 't hoofd ; zyne Lendenen gepaniïert in eene Edle rufting, gelyk de gevleugelde Mercurius zich van de Aarde verheft, en zo ligt in zynen Zadel fpringt als of 'er een Engel uit de Wolken beneeden gefloopen was, om op eenen vuurigen Pegafus alle buigingen en draaingen te maaken, en de Wajeld met eene edle reikunst te betooveren. Hotspur.

Genoeg, genoeg: deze Loffpraak zou ons eer der de koorts als krygsluft doen krygen. Laat hen komen, zy komen gelyk opgefchikte Slachtoffers, en wy willen hen alle heet en bloedend aan de Krygsgodin met vuurige oogen opofferen, de gepanfierde

Mars

(rrr) Shakespear, gebruikt zyne Bywoorden zelden zonder grond. Stowe. zegt van den Prins „ hy was ongemeen fnel in 't loopen, „ zelfs zo, dat hy met twee anderen van zyne ,, Hoflieden, zonder Honden, Boogen of andere „ wapenen, een wilde Eend of Lampreitje 'in een „ groot Parkvangen kon. "

Steeven s.

(f ff) dat 's-* Me gekleed gelyk de Prins zelve. Wiens veldteken een ftruisveder was.

Gr et.

Sluiten