Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202 HENRIK de VIERDE

DERDE TOONEEL. (*)

Het Tooneel verheeld een Landweg omtrend Coventry.

Falstaff, Bardolph. Bardolph, ga vooruit naar Coventry, en vul my een fles met Sek, onze Soldaaten zullen maar door trekken, wy willen dezen avond nog naar Sutton CoIField.

Bardolph. Wilt gy my geld geeven, Hoofdman!

Falstaff. Stap uit, Stap uit.

Bardolph. Een Flefch Sek maakt eenen Engel, (ttt)

Falstaff. Goed; indien dat zo is, neem hem dan voor uwe moeite; en wanneer hy 'er twintig maakt, zo neem hen allen, ik fta voor de Munt. zeg aan myn Luitenant Peto, dat hy aan bet einde van de ftad op my wagten moet-

Bardolph. Zeer wel, Heer Hoofdman, vaar wel.

VIERDE TOONEEL. Falstaff, alleen.

Indien ik my myne foldaten niet fchaame zo wil ik een Stokvifch zyn! ik heb des Koning ordonnantie om te werven op het fcbandeiykfie mis. bruikt. aan hondert en vyftig Soldaaten heb ik drie hondert en ettelyke ponden gewonnen. Ik preste niemand als goede Huyflieden, ryke Boeren Zoonen , maaken myn verfprookene Jonge

Lie*

(t 11) een Munt van tien Engelfcbe fcbellingen.

Vertaaler.

Sluiten