Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPFL. 203

Lieden uit, die reeds tweemaal aangebooden zyn: 20 een Soort van Lichtmiffen, die liever den Duivel mogen hooren als een Trommel; die voor de bloote naam van een Kanon erger beeven als een getroffe Vogel; of een gefchootene wilde eend. Ik preste 'er geen als zulke Boterfnyders; met herten in 't Lyf, die niet dikker zyn als de kop van een fpeld ; (mkk) en die kogten zich allen van den dienst af. en nu beftaat myne gantfche Compagnie uit louter Vaandrigen, Korporaalen en diergelyken, die 'er zo geplukt uit zien gelyk Lazarus op de oude Tapyten, daar de honden van den ryken Man hem zyne Zweeren lekken, uit Lieden die zekerlyk nooit Soldaaten geweest zyn, maar wel onnut" te en afgedankte bedienden; Jonge Zoonen van Jonge Broeders ; ruziezoekende Speelhuisoppasfers en te rug gekomene Waarden; in 'tkort al zulk on* kruit als eene langduurige Vreade pleeg uit te broeien; tienmaal meer gefcheurd dan een oude geknoeide Vaan. Soortgelyke Lieden heb ik aaneenoomen in de plaats van ben die zich afgekogt hebben,zo dat men op het aanzien zeggenzou.dat ik veertig verlooren Zoonen te faamen gebragt heb, die even van het zwynen hoeden en Varkens draf vreeten afgekomen waaren. my ontmoette on. derweg een gekke Kaerel, die zeide , dat ik alle Galgen befloolen had, en die doode Dieven tot Soldaaten gemaakt. Geen menfchlyk oog heeft ooit zulke Vogelfchrikken gezien, ik wil niet met hen door Coventry Marcheeren,en durf ook niet; wan die Schurken treden noch daar en boven met zulke wyde beenen als of zy in de boeien eingen; ook kreeg ik zekerlyk de meeften uit de gevankenis. Daar is niet meer als anderhalf hemd in myn geheele Compagnie;

(u u u) Onze Hedendaagfcbe HsnryQuatre Heeren, hebben veele Pbifionomifcbe trekken vanbet Caraüer van Falftaff's Soldaaten, T 3

Sluiten