Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•96 HENRIK be VIERDE

ZESDE TOONEEL. (•)

Het Tooneel is te Sbrewsbury.

Hotspvr, Worcester , Douglas, V e r n o x.

Hotspur. Wy moeten hem deze nacht aangrypen. Worcester.

Dat gaat niet.

Douglas. Dan geeft gy hem een voordeel. „ , Vernon. Geen hair.

_ . VlBNOM.

Dat doen wy ook.

't^ssjs^T^*maar de °nze *

Worcester. niaftille.raaden'LieVe Neef;en h0ud deze^ht

Doet dat, MiJord.

^^£$^1"^den zeI™ ui«

T V e r n o n.

Laster my niet Douglas. hy myn leven ik

heb moeds genoeg dat met myn leven te k~pèn --wanneer de waare Eer my roept dan ea i* «en zo min met de vreeze te raade?a s*y , Mjford •f ergens een Schot in de Waereld! Mo^enTden

flag

Sluiten