Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 297

flag zal het zich verklaaren, wie van ons vreesachtig Is.

Dou olas. Ta, of deze nacht.

V e r n 0 n. Ik ben te vreeden.

Hotspur. Deze nacht zeg ik.

V e r n o n.

Zeker het gaat niet aan. my verwondert ten hoog. ften, hoe Mannen van zo veel ervarenheid gelyk ev. niet voor uit zien welke ongemakken ons in den weg leggen. Myns Vaders Vernons Ruitery is 'er noch niet; uw Oom Worcefters Ruitery kwam heden eerft aarf. en nu zyn hunne Paarden moede, zonder drift noch vuur; hunne moed is van de lange reize afgemat, en gezakt; en de Paarden zyn de helft in kragt niet van het geen zy zyn kunnen.

Hotspur. m .

Even zo gaat het ook met des Vyands Paarden, zy zyn meeftendeels moede en mat van de Keize; daar de meesten van ons daar tegen uitgerust heb. ben.

Worcester. De Koning is ons in het getal van Manfchap zeer veel te boven: om Gods wil, Neef,wagt tot wy alle by elkander zyn.

(Men boord een Trompet, die bet teken van on' derbanieling aan geeft.)

ZEVENDE TOONEEL.

Blunt, de Voorigen.

Blunt.

Ik kom met Koninglyke Aanbiedingen van zyne Majefteit indien gy my gehoor wilt vergunnen.

Sluiten