Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 19a

daar zwoer hem myn Vader uit medelyden en goedhartigheid, dat hy hem wilde byftaan, en deed het ook. Toen nu de Lords en Edelen des Ryks zagen dat hy van Northumberland onderfteund wierd, kwamen zy, dan meerder,dan minder, zich voor Jiem bukken, en de knien "buigen; gingen hem uit Steden, Vlekken, en Dorpen te gemoet ; verwag'ten hem op de Bruggen en in de enge S'raaten; lagen gefchenken voor hem neder; zwoeren hem Eden, en gaaven hem haare Zoonen, die, in gouds klederen als Edelknaapen aan zyne zyde to» gen. Zo dra hy zyne grootheid zag, vloog- hy ter» Hond hooger als de belofte die hy gedaan hadt, toen zyn bloed noch niet verheven was, op den naakten oever by Ravensburg. nu onderneemt by van de verbetering van zekere Staatsbevelen, en ftrenge verbonden te fpreeken, die zo hy zegt, den ftaat te beswaarlyk waaren: Schreeuwd over misbruiken ; en fchynt over de verdrukking van zyn eigen Vaderland te weenen. en door dezen fchyn van rechtvaardigheids liefde gewon hy de herten van allen, om weiken het hem te doen was. Hy ging nog verder, en floeg alle de Gunstelingen de kop af, die de afweezende Koning tot bewaaring van het Ryk gefteld had, toen hy den Ierlandfchen Kryg inPerfoon bywoonden. . . .

Blust.

Zagt.' ik kivam niet om dit hooren.

Hotspur.

Dus, tot de Hoofdzaak —— kort daar na zette hy den Koning af, beroofde hem aanftonds daar na van het leven, en brandfchatte vervolgens den gantfchen Staat, om het nog erger te maaken, liet hy zyn Neef, den Graaf Maren — die, wanneer alles in een gefchikte order ging, in den grond zynen Koning is —— in wallis gevangen neemen, en liet liem daar zonder Losgeld — in den Kerker liggen: wierp in het midden van myne gelukkige daaden, eene onverdiende lastering

op

Sluiten