Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 303 VYFDE BEDRYF EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld bet Leger by Sbrewsbury.

Kon: Henrik, Prins Henrik, Lord John van Lankaster , de Graaf van Westmorland, Sir Waltek Blunt, Fal s tafe.

Kon Henrik.

Hoe bloedig breekt de Zon over eenen bofchry. kep Heuvel uit! de dag verbleekt van fchrik voor haare grimmigheid.

Prins Henrik.

De zuidewind blaast de Trompetten tot haar voorneemen, en kondigt door zyn hol gefluister in de bladeren, een onweder, en een dag vol Horman aan.

Kon; Henrik. Zo Sympatileert zy , dan met de geenen dis verliezen, dan met de geenen die winnen j want zy kan niet bedroeft fchynen.

(Men blaast de Trompetten.')

TWEEDE TOONEEL.

Worce ster, Vernon, de Voorigen.

Koning Henrik, Zie daar Milord van Worcester. — het is niet braaf dat gy en ik op zulk eene wyze te faamen moeten komen, gy hebt ons vertrouwen bedroo» gen; hebt ons genoodzaakt onze aangesaame vree. de klederen af te leggen, en onze oude Leden in

hard

Sluiten