Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL; 30?

niet vernederen, dan ftaan my de ftraffen en fcher. pe tuchtingen ten beveele , en dezen zullen dan hun ampt doen. keert hier mede te rug. wy willen heden geen Antwoord afvorderen, onze aanbieding is edel; overleg het wel.

DERDE TOONEEL.

Kosinb Heitrik, Prins, Henrik, Falstaff. John-van Lankaster. de Graaf van WestMokland. Blunt.

Prins Henrik.

Het zal niet aangenomen worden, waarlyk niet.' " ' Douglas en Hotfpur zyn beide te ftout om zich door de gantfche Waereld in.de wapenen te laaten verfchrikken.

Koning Henrik.

Dus voort 'er mede, ieder Aanvoerder by zyne fchaare.' want zo ras wy antwoord van hen heb • ben, moeten wy den aanval doen; en God zai zo fterk op onze zyde zyn als onze zaak rechtvaardig is.

(Zy vertrekken')

VIERDE TOONEEL

Prins Henrik, Falstaef.

Falstaff. Hal .' indien gy my in het treffen ziet liggen, wees dan zo goed en fteld u zo tegens my over (y v v) het is een vriendfchapsdienst.

Prins

(■vvv) In dtn Jlag by Agincourt, deed Va Hen-

Sluiten