Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o3 HENRIK de VIERDE

Prins Henrik. _ Niemant, dan een Colosfus kan u deze vriend, fchap bewyzen. doet uw gebed, en vaart wel. Falstaff. Ik wou dat bat flaapenstyd was, Hal; en alles vooiby was.

PrinsHenrik.

Ho i gy zyt den Hemel toch een dood fchuldig. Falstaff.

Thans noch niet; en het zou my leed zyn hem eerder te betalen dan ten gezetten tyde. wat be« hoef ik zo voortvarende te zyn, daar hy my niet

maanr 9 . zekerlyt doet hy dat niet, want de

Eere'f'poort .my aan ! — Maar hoe? wanneer my de eer nu eens ter dood aanfpoord, en ik haar ge.

hoor geeve? hoe dan? —— kan de Eer my

een been aanzetten? neen. of eenen arm? neen; de Eer verftaat zich dus niet op de Heelkunde t

neen. wat is dan Eere? een woord, wat

is hst woord Eere ? — lucht' — een foobre

Rekening i wat verkrygt hy die op woens-

dag ftetft? voelt hy haar? Neen' hoord hy haar? neen. zy is dus onvoelbaar? Ja, voor de dooden. maar leeft zy niet met den Levenden? neen. waar. om niet? de nyd laat het niet toe. Ik verlang dus naar niets daar van. zy is niets meerder dan een sefchildert Wapsnfchild (www) en daar mede is myn Cathechismis ten einde. (zy vertrekken)

V x r*

Henrik, als Koning, zynen Broeder den Hertos van Glouce ste r> dezen Friendfcbaps dienst.

Steeven s. (www) Het Loon voor dappere daaden beftond voormaals alleen in zekere Eerenjcbilden , Me de Krygslieden van verdiensten gegeeven wierden. Maar , daar Falstaff gezegt beeft, dat de Eer eerst na den dood komt, zo noemt by 'er zeer zinryk een Wapen, jcbild by, hetgeen men by hetbigraaven der hgcbaa. mm omdroeg.

Warburton.

Sluiten