Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 309

VYFDE TOONEEL, (*)

Het Tooneel verbeeld bet Leger van Hotfpur.

Worcester, Sir Richard Vernon.

Worcester. ó Neen, Sir Richard, myn neef raoet de goede aanbiedingen van den Koning niet weeten.

V e r n o n. Het was toch beter dat hy ze wist.

Worcester. Dan waaren wy allen verlooren, het is byna onmogeiyk dat den Koning zyne belofte kan houden om onze Vriend te zyn ; hy zou ons noo-t vertrouwen, en dikmaais gelegenheid vinden , in het zoeken van andere Misflagen, deze daar in te beftratfen. de Argwaan zou, zo lang wy leefden ,hondert opgefpann'e oogen op ons vestigen : want de Verradery vertrouwt men niet meer, gelyk een Vos, die hoe mak hy zich aanfteld, en hoe vriendelylc men met hem omgaat, hoe eng men hem rafpant, toch altoos zyn aangebooren drift behoud, wy mochten'er uitzien hoe wy wilden, vrolyk of treurig, dan aou de verklaaring echter de opfhg van onze 00. een altoos kwalyk uitleggen: en men zou ons houden lelyk de Osfen in ftal; hoe beter gevoedert hoe nader aan den dood. Myn Neefs tegenftreeving kan nog vergeeten worden: hy heeft de ontfchuldiging van de hitte der Jeugd voor zich: zyn naam, den dolkoppigen Hotfpur, geeit hem reeds een vryheids brief; en men fchryft alles op de Rekening van zyne Luimen; en ik en zyn Vader moeten voor al zyne zonden boeten. Wy hebben hem verleid; wy hebben hem vervoerd ; wy worden als den oo'fnong van al Zyne ongefchik. heden aangezien , en moeten, voor alles betaalen. Laat hem dus , lieve N^ V 3

Sluiten