Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Si» HENRIK de VIERDE

te^iï&'iïï'S!'des Koni™ ™*<

^iP^^l het bekragtigen.

ZESDE TOONEEL. Hotspur, Douglas, de voorigen.

i\/r « Hotspur. mnti^ mJh Weder teruë —levert Lord Westvo°or;anleu;SerUlt - N"' ' Wat *«ï W

• Worcester.

JJe Koning wil terftond een flag tegens u leveren.

Hotspur. Lord Douglas, ga, en zeg het hem.

Douglas. Dat wil ik, en met vreugde.

_T (Hy vertrekt.)

r, tt . Worcester. ue Koning fchynt in 't geheel niet geneigt om een vergelyk te treffen. b™™&* om

Ho t sp ur.

üad gy hem daar om ? — dat verhoede God i

Worcester. ik droeg hem uwe bezwaaren op de elimniesta

hX?n°h Zei-hem'u d3thy zyn Eed Soke? hadt: enhy wist zich niet beter te helpen dan door zyn Myneed door een tweeden teTogche pen. hy noemt ons Rebellen, Verraders; en dreigt

^tuchtigS. rP d°°r de Wapenen daar v0°r (D*ugl»s komt te rug.)

Do*

Sluiten