Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 313

der beleven zullen om zich terr tweederaaale te pmarmen.

(Zy omarmen elkander en vertrekken:, men blaas\ de Trompetten.')

ZEVENDE TOONEEL.

Konino Henrik met zyn Heir,Douglas, en Sir Walter Blunt, Veldgefchreeuw.

Blunt.

Wie zyt gy, die my zo overal in den wegkomt? wat voor eer zoekc gy aan my in te leggen * Douglas. Weet, dat ik Douglas heet, en u vervolg , om, dat men my zegt dat gy een Koning zyt.

Blunt. Men zegt u de waarheid.

Douglas. Da Lord van Stafford heeft daar duur voor betaald, zoeven; om dat hy'er als gy uit zag; dus, wyl ik hem voor u aanzag, Koning Harry, zo heeft hem myn Zwaart gedoodt. En dat zal u ook ge. fchieden, zo gy u niet gevangen wilt geeven. Blunt.

Ik ben niet gebooren om my aan eenen hoog. moedigen Schot over te geeven: gy zult in my eenen Koning vinden , die Lord Staffords dood wreeken wil,

(Zy vegten. Blunt vah.)

V 5 AGT-

Sluiten