Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

314 HENRIK de VIERDE

AGTSTE TOONEEL. • Hots pur , de voorigen,

H otspur.

ó Douglas' had gy by Holmedon zo gevogten, nooit had ik over een Schot gezegepraalt. Douglas.

Alles is voorby.' alles is gewonnen.' de Koning ligt hier dood.

Hotspur.

Waar?

Douglas.

Hier.

Hotspur. Deze, Douglas ï — neen , ik ken zyn gezicht te wel. het is een braave Ridder, hy heette Blunt: hy draagt flegts een gelyke Rufting als den Koning.

( Douglas. ó '• De naam van eenen Gek gaat met uwe Ziele waar zy ook gaat. gy hebt uw geborgde Titel te duur betaald, waarom zei gy my, dat gy een Koning waart.

Ho tspur. De Koning heeft veele Heeren , die in zyne klederen gaan.

Douglas. Nu, dan wil ik al zyne klederen ombrengen; wil zyn gantfche Garderobe ftuk voor ftuk ver. moorden, tot ik den Koning zelf aantreffe. Hotspur. Voort — wy moeten weder weg! onze Lieden houden zich ongemeen goed in den flag.

(Zy vertrekken, men boort weder een Veldgefebrei.)

NE.

Sluiten