Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 315 NEGENDE TOONEEL.

O

Falstaff. alken. Te London kwam ik 'er dikmaais fchootvry («se) af. maar hier is 't vervloekt benaauwd om te rekenen. Hier geld geen aariftreepen dan op den Kop — zagt! wie zyt gy? Sir Walter Blunt? ginter is Eer voor u in te leggen; hier is niets te haaien. ——» ik ben zoo heet als gefmolten Lood, en ook even zo zwaar; de Hemel wend toch al het lood van my af, ik gebruik geen gewicht meer, dan myn eigen ingewand. —— myn lompe Kaerels hebbe ik zo gefield, dat men za dapper gepeepert heeft: geen drie van myn hondert en vyftig zyn 'er nog in 't leven, en met de anderen is het zo ver dat zy haar leven lang zuilen moeten beedelen. maat wie komt daar 3

TIENDE TOONEEL.

Peins Henrik, Falstaff.

0 Prins Henri k. Hoe.' ftaat gy hier ledig» — geef my uw degen , . 'er ligt zo menig edelman dood, en verflikt onder de Paarden der woeste Vyanden, wiens dood niet gerechtigd is. geef my uw deegen, Falstaff. d Hal / ik bid u, veroorloof my een weinigje lucht te fcheppen. de godloozeturk Gregoor (7 y y) heeft nooit in den ftryd zulke daaden gedaan, als ik heden verricht heb. ik heb Percy betaald; hy is in zekerheid.

Prins

(xkjc) a Shot, kan een fcboot, maar ook een Rekening in de Herberg beduiden, op bet laat/ie doeli \e% vervolg.

EscasNsui$

Sluiten