Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

316 HENRIK de VIERDE

4 Prins Hekeik.

Dat is hy waarachtig, en kan u nog ombrengen, kom geef my uw degen. * Falstaff. Neen, Hal. indien Percy nog leeft, zo krygt gy myn degen nier. maar neem myn Pistool, indien gy wilt.

Prins Henrik. Geef hier, is zy in de Halster?

Falstaff. Neem u in acht, Hal. het is heet van binnen, (De Prins trekt bet uit, en vindt dat bet eeu Fles Sek is.)

Prins Henrik. Hoe! is het thans tyd om kluchten te maaken? Hy werpt bem de Fles toe en vertrekt. Falstaff. alleen. Indien Percy nog leeft, zal hy hem ook zo in tweën flaan —. komtbymyin den weg: nu,doet hy het niet, en ik kom hem goed fchiks in den weg, dan zal hy Carmenade van my hakken' ik mag zulk een grynzende Eer niet lyden, gelyk Sir Walter Blunt heeft: geef my het leven om het daar van af te draagen; dat is nog iets. zo niet, dan komt de Eer onverwagts en dan is het voorby :

(Hy vertrekt).

ELF-

■ (y i y) De bekende Paus G r e g o r r u s, genaamt Hillebrand en zyne gruwzaamheden tegens den Keyzer, zyn onder anderen door F o x zo baatelyk af ge. maald. dat de Protejlanten van dien tyd: vermoedelyk hunne vreugde daar in hadden, dat Shake. s p e a r hem deze hynaamen gaf, daar by de eigen ■ fcbappen, van baar twee grootfte Vyanden, de Turk tn den Paus in een Perjoon vereenigden.

Sluiten