Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 317

ELFDE TOONEEL.

Koning Henrik. Prins Henrik,Lor» John van L^nkaster, de Graaf van Westmorland.

Min boord Trompetten en Feldgefcbreeuiv, ah tok de aanvallen der Heken.

Koning Henrik. Harry , houd u te rug : gy bloeit te fterk: gy Lord John gaat met hem.

l.ankaster.

Niet eerder myn Vorst, voor ik ook bloede.

Prins Henrik. Tk bid uwe Majefteit, daar te blyven : uwe verwydering mogt uwe Vrienden in verwarring bren-

ê<in" Koning Henrik.

Dat wil ik ook. Milord van Weftmorland, voert den Prins in zyne Tente.

Westmorland. Kom Milord, ik wil u in uw tente voeren.

Prins Henrik. Mv voeren, Milord ? — ik behoef uwe hulp

„ier God bewaar my, dat de wond van een

?r,eld 'den Prins van Wallis uit zulk een Slachtveld, llsdü is, wegdryven zou, daar zo veel Edle Man. nen in h™ bloed vertreden liggen r en Zegepralende Rebellen den dood rond om zich verbreiden.'

Wy fpreeken hier te lang. kom Neef, Weftmorland, onze plicht roept ons daar:om sHemels wille, kom!

TWAALF.

Sluiten