Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3« HENRIK Di VIERDE

TWAALFDE TOONEEL.

Koifi«GHEWKiK,PsiNsH£lrRISt

„. , . p*ins Henr nc. Waarachtig, Lankaster! gy hebt «,» h*j ik dacht niet dat gy zo veel m^ t, ? ^droogen; beminde ik u gelyk: mvn broedt t^ dt* te voore" acht ik u zo waardigTs myne Ziele"' fflaar thans kowihg Henrik.' Ik zag hem aan Lord Percv mPf '„,11 perheid het hoofd bieden , dit ik SS Bene daP' een Jong Krygsman niet^vermoed hadt! Z° a. r>« t prins Hekrik. ó! Deze Jongeling fteld ons alien in vuur.

(Hy vertrekt.)

DERTIENDE TOONEEL.

Koking Henrik, Douglas.

«r j dodou8.

Weder een Konins? 7,.

Koppen van Hydra & n„7„ f °e'en &]ïk da üyk voor allen die deze kieur Hr£ C" verderf" gy, die hier de Perfoon dës £$m' ~,wie z?c Rellen ? des Konings wilt voor.

Koning Henrik. datDgy?o°^ het hertelykleed is

mm da»,^.Tn,v° ' ïtïP•■O-Pveldopzoeken;

- « . „fï 5 ,-y**.* .*,

Douglas. Ik vrees dat gy ook flegts een Copie zyt; hoe

wel

Sluiten