Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Saö HENRIK d.e VIERDE

VYF TIENDE TOONEEL.

Prins Henrik:, Hotspur,

Hotspur. Indien ik wel zie, zo zyt gy Harry Monmouht'

Peins Henrik. Gy ipreekr als of ik mynen naam zou willen verloogchenen. 4 Hotspur. Myn naam is Harry Percy.

PrinsHenrik. Ik zie dus een zeer dapper Rebel van deze naam voor my. ik ben de Prins van Wallis • en denk nu niet, Percy, om langer om de Prys der Eere te dobbelen. Twee Sterren kunnen haaren loop niet in eene fpaer houden, en een Engeland kan geen dubbelde heerfchappy van Henrik Percy en den Prins van Wallis dulden.

Hotspur. Dat zal hy ook niet; want het uur is geko men , dat een van ons beiden een einde mïaken zal; en wilde het den Hemel, zo waar uw naam in den oorlog thans zo groot als de myne Prins Henrik.

Hotspur. ik kan u niet langer hooren Pogchen.'

(Zy vegten.)

ZES-

Sluiten