Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524 HENR IK de VIERDE

Ik Hans domper zyn. Hier is Percy (Ttrwyl hyhet ligcbaam van zynen rugge neemt) indien uw. Vader mv e.cn D.elooning geeven wil dan is bet goed, en zo niet, dan mag hy de naaste Percy zelfs dooden. ik hoop daar Graaf of Hsrtog voor te worden.dat verzeker ik u.

Pet ns Henrik. Wat? Percy doode ik zelfs, en u zae ik dood liggen,

Falstaff.

Waarlyk? — groote God! hoe is de Waereld

thans aan de loogens overgegeeven / ik verzeeker u dat ik zonder adem op den grond lag, enhyook; maar wy ftondcn beide te gelyk weder op ; en vosten een geheel uur, volgens de uutwyzer van Schrewsbury. wil men my gelooven , goedzo niet, dan mogen zy die de dapperheid beloonenzullen, de zonde op zich neemen. ik wil 'er op fterven , dat ik hem deze wond, In de dikte van her been gegeeven heb. indien de man nog leefde en het loogchenen wilden zo zou ik hem een ftuk van myn degen te vreeten geven.

. Lankaster.

Dat is de zeldzaamfte gefcbiedenisfe die ik ooit gehoord heb.

_ PrinsHenrik. Dat is ook de zeldzaamste Kaerel, Broeder John. kom draag uw Pak gefchikt op den rugge, en indien een loogen uw dienft verligten kan, zo wil ik de. zelve uw ten gevalle, met de gunftigfle uitdrukkingen overgulden, die ik maar vinden kan — (men blaajl denaftogt) de Trompetten blaazen tot deAfmarfch; het Veld is ons! —- kom Broeder, wy willen midden op het fiagtveld , rond zien, welke van onze Vriendeu nog leven, en wej^ke dood zyn.

(Zy vertrekken.) Falstaff. Ik volg, om dat ik beloond hoop te worden.

wie

Sluiten